מלכת הכביש

כניסה למערכת הניהול

כל צורת חיים חותרת למקסימום חוץ מבני האדם.
כמה גבוה עץ יצמח? התשובה: ככל שיוכל לצמוח.
לעומת זאת לאדם ניתנה זכות הבחירה.
אתה יכול לבחור להיות הכל, או לבחור להיות פחות מזה.
מדוע לא להתאמץ להשיג את מלוא האתגר
לבצע את כל מה שניתן לעשות?

~ ג'ים רואן ~